Litt historie om Trimlåven

Fire etasjer, 700 kvadratmeter med treningsaparater og frivekter.

Gården overtok Ingar i ung alder som morsarv. I dag dyrker han korn på 90 dekar av eiendommen. Arbeidet med å omskape driftsbyggningen til Trimlåven begynte for snart ti år siden da Frogner Atletklubb var i beita for treningslokaler. Det var mange år siden det hadde vært dyr på gården, så Ingar startet med å slå ned grisebingene i fjøset og kalke veggene. Ett år etter la han nytt panel på hele gavlveggen mot nord. Seinere hyrte han inn snekkere og skjøtte på med et nybygg på landveggen som rommer garderobe, WC og resepsjon.

I møkkakjelleren fjernet Ingar søyler og pigget ut betong. Bjelker ble forsterket og ny bæring ble satt inn i form av jern- og limtredragere. Det ble slått hull i golv og montert trapper for å sikre atkomst til alle fire etasjene.