Studio

Få full tilgang til 3 etasjer med frivekter og apparater av alle former.

Trener du styrke, får du en bedre kroppsholdning, og du håndterer lettere daglige gjøremål. Økt sirkulasjon i musklene forebygger muskelsmerter. Alt i alt - enten du er 18 år eller 85 år - så er det ingen grunn til at du ikke skal begynne å trene styrke. Vil du ha maksimalt utbytte av treningen, er det aller beste å kombinere styrke- og kondisjonstrening.

Krav maga

Krav Maga er et meget effektivt selvforsvars/angrepssystem som har sin opprinnelse fra Israel. IKI Krav Maga har videreutviklet dette systemet til å bli enda mer effektivt. Krav Maga er en blanding av de beste elementene fra mange kampsportsystemer. Vi bruker enkle og effektive teknikker, som er enkle å huske. Vi bruker spark - slag - grappling, og mye mer. Vi har ingen regler når det kommer til å overleve.

Les mer om dette på kravmaga.mobi

Sykkel / Spinning

Sykling er en morsom, effektiv og enkel treningsform enten du er i god form eller nettopp har begynt å trene. Dette er en form for gruppetrening hvor man sitter på stasjonære sykler, og timene passer for alle uansett form. Under timen blir man veiledet av en sykkelinstruktør hvor alle kan trene på sitt eget nivå. Hver enkelt justerer selv motstanden og kan dermed tilpasse intensiteten til dagsform og generelt treningsnivå. Timen kjøres med motiverende musikk og løypen er planlagt i forhold til timebeskrivelsen.

Sirkeltrening

Om du ikke er helt kjent med begrepet, så dreier treningsformen seg enkelt sagt om å utføre flere øvelser på rad med minimal eller ingen pause mellom øvelsene. Typisk inneholder en sirkel mellom 4-10 øvelser avhengig av målsetning, øvelsesutvalg, intensitet og treningsbakgrunn. Antall repetisjoner per øvelse kan variere, men mellom 8-15 repetisjoner er ofte å anbefale. En sirkel repeteres som regel mellom 3-5 ganger med pauser mellom 1-2 min mellom hver runde.